Om oss

Advokatsbyrån SCHRICK Rechtsanwälte i Hamm består sedan 1958 och är verksam över hela landet. Vi är din kompetenta och erfarna partner i rådgivning och försvar av medelstora ekonomiföretag, institutioner, frilansare och privatpersoner. Utvidgandet av våra specialkompetenser baserar på vår långa erfarenhet med överklaganden i civilrättsliga tvister vid hovrätten i Hamm. Specialiseringen framträder genom respektive advokatstitel. 

Vi har öppnat en ny byrå i Bocholt den 1 juni 2007. 

Som ekonomiskt inriktad advokatsbyrå åtar vi oss juridisk rådgivning samt försvar inom alla våra specialområden

Rättslig och faktisk problemanalys med rådgivning och målinriktade problemlösningar sitter i högsätet hos oss. 

Pga advokatverksamhetens mångfald och de därmed förknippade uppgifterna samarbetar vi ämnesövergripande med skatterådgivare, revisorer, patentombud, företagsrådgivare och andra advåkatbyråer som bl a nätverket FRTG Law@TaxConsult för att uppnå optimala resultat och friktionsfritt samarbete. 

Våra ständiga samarbetspartners är: 

Kontakta oss gärna. Du är välkommen i våra lokaler i Hamm eller Bocholt

Office Hamm

 

Office Bocholt