Forum: Rätt aktuell

“Forum: Rätt aktuell“ är vår nya service som ständigt utvidgas. Vid sidan av infoterminalen: Rätt informerar vi om nya rättsutvecklingar, aktuella beslut och enstaka problemorienterade redogörelser berörande våra ämnesområden.