Våra advokater

Karsten Horn

Advokat
Advokat för försäkringsrätt
Advokat för hyres- och fastighetsrätt

född i Hamm 1964
verksam som advokat sedan 2000

Utbildning:

 • justitieassistent OLG Hamm
 • Münsters universitet

Verksamhetsområden:

 • försäkringsrätt
 • hyres- och arrenderätt
 • yrkesmässig rättsskydd
 • IT-rätt
 • licens- och franchisekontrakt

Medlemskap:

 • Tysk advokatsförening - DAV
 • ARGE hyresrätt – arbetsförbund för hyresrätt och  äganderätt i DAV
 • forskningsställe för försäkringsväsen (förening)
 • DASV Deutsche Anwalts-und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e.V.
Visitkort: 
Digital visitkort: 
Sekretariat: 

 Fru Bartel
 Telefon: +49 (0) 2381-92486-0
 Fax: +49 (0) 2381-92486-66
 E-post: