Startsida

HÖGER väl analyserad
SCHRICK Advokater erbjuder årtionden av erfarenhet inom utomrättsliga och rättsliga problemlösning.

HÖGER klokt
Som företag lag advokatbyrå tar vi råd och representation i alla områden av civilrätten, särskilt i våra utsedda kompetensområden.

HÖGER väl omhändertagna
Rättstvister vi utför för våra kunder i alla domstolar i Förbundsrepubliken.