Våra specialområden

 • arbetsrätt
 • arkitekträtt
 • medicinrätt
 • bank- och kapitalmarknadsrätt
 • byggrätt
 • äktenskaps- och familjerätt
 • arvsrätt
 • arbetsrättslig rättskydd
 • ansvarsrätt (frilans)
 • handels- och samhällsrätt
 • fastighetsrätt
 • insolvensrätt
 • IT-rätt
 • jordbruksrätt
 • licens- och franchisekontrakt
 • mäklarrätt
 • hyres- och arrenderätt
 • skatterätt
 • trafikrätt
 • försäkringsrätt
 • kontraktsrätt
 • ekonomirätt
 • auktionsrätt